Hoa Sa La

Tác giả: Nhạc Nguyễn Văn Chung, lời Thích Chân Tính

Ca sỹ thể hiện: Saka Trương Tuyền

Nắng vàng trải như cánh chùa. Tươi màu nơi đó gió đưa hương trầm. Lời kinh diệu kì thăm thẳm. Ngân vang theo tiếng mỏ trầm trầm buông. Hàng cây xanh mát bên đường. Niệm cầu như đó hoa hương sa la. Sa la tên của loài.

Tôn Kính Người

Tác giả: Nhạc Vũ Ngọc Toản, lời Thích Chân Tính

Ca sỹ thể hiện: Thanh Sử

Xin tôn kính người. Vì người là vị phật tương lai. Tôi hằng tâm niệm như thế. Để niềm tôn kính mọi người. Luôn nảy nở trong tôi. Làm trôi đi tính ngã mạng. Dù họ là người tật nguyền hay mù quáng. Cái bang hay u tối.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Thích Chân Tính (Lời)