Mẹ Yêu

Tác giả: Nhạc Võ Tá Hân, thơ Tuệ Kiện

Ca sỹ thể hiện: Bảo Yến

Mẹ là mẹ yêu ơi Mẹ là Bồ Tát Quan Âm Mẹ là mẹ yêu ơi Mẹ là tình thương vô ngần Mẹ là mẹ yêu ơi Mẹ là ngọc báu kim ngân Mẹ là mẹ yêu ơi Mẹ là cội phước muôn đời.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Tuệ Kiện (Thơ)