Nguồn An Vui

Tác giả: Vũ Đình Trác

Ca sỹ thể hiện: Chưa Biết

Dương gian này là chốn lưu đày. Đoàn con như khách lữ hành. Biết bao giờ về tới quê nhà. Hưởng phúc những ngày bình an. Con trông cậy mẹ hãy thương tình. Ngày đêm giơ tay dìu dắt. Sống chết vì mẹ, vui bên mẹ. Với Mẹ là.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Vũ Đình Trác