Hạt Gạo Làng Ta

Tác giả: Nhạc Trần Viết Bính, thơ Trân Đăng Khoa

Ca sỹ thể hiện: Minh Hạnh (DRM)

Hạt gạo làng ta. Có vị phù sa. Của sông Kinh Thầy. Có hương sen thơm. Trong hồ nước đầy. Có lời mẹ hát. Ngọt bùi hôm nay. Hạt gạo làng ta. Có bão tháng bảy. Có mưa tháng ba. Giọt mồ hôi rơi. Những trưa tháng.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Trần Viết Bính