Hào Khí Việt Nam

Tác giả: Holly Thắng

Ca sỹ thể hiện: GoBi Vũ; Holly Thắng; Đặng Thế Luân

Việt Nam ơi, giống hùng thiêng, ngàn năm lưu danh sử sách. Mẹ Âu Cơ, bố Lạc Long Quân, cùng trăm con, xây cơ đồ. Thời gian qua, đỏ thắm đời ông cha, dựng xây giữ yên bờ cõi. Để hôm nay, con cháu cùng hoan ca, đất nước.