When I'm With You

Tác giả: Nhạc Ngoại
You say It’s hard
To make it better
But I believe in you and me
Never give up no
Don’t you give up no

I know it’s hard to say
I’m sorry
And I just wanted something more
Because I feel it
When I’m with you
And then it all goes wrong
Don’t you give up no
For you

When I’m with you
No more tears in your eyes
Together with you
We’re gon’ make it alright
It’s hard for you to see
But I can feel it now
With you

You say It’s easy to forget it
But I can picture everything
And I know that we could be
All that and more
I’ll never give up no
I’ll never lose you

When I’m with you
No more tears in your eyes
Together with you
We’re gon’ make it alright
It’s hard for you to see
But I can feel it now
Just When I’m with you

When I’m with you
Got this feeling
When I’m with you
Never let go
When I’m with you

We’re gon’ make it alright
It’s hard for you to see
But I can feel it now
With you
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 17 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4