21st Century Digital Girl

Tác giả: Nhạc Ngoại
I got Brustimplants
Payed by my boyfriends
I got a botoxinjection under my skin
I only play with ***
But I don't let them in
I got fake nails
Don't answer e-mails
I am a sillicon valley wakling on two legs
what's the price of the world?
I can write a check!
Cause I'm a 21st century digital girl
I don't know how to love
But I live in this world
My daddy is a workaholic millionair
My mommy is on drugs
But I don't really care
Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah

I got a pussycat
Right in my Gucci bag
I've got a firstclass-ticket
Everything's permitted
Cause I can have it all

And I'm a 21st century digital girl
I don't know how to love
But I live in this world
My daddy is a workaholic millionair
My mommy is on drugs

But I don't really care
Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah

Yeah, I'm a 21st century digital girl
I don't know how to love
But I live in this world
My daddy is a workaholic millionair
My mommy is on drugs
But I don't really care
Yeah Yeah Yeah Yeah
21st century digital girl
21st century digital girl
21st century digital girl
21st century
Digital Girl
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 18 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4