Howl

Tác giả: Nhạc Ngoại
You hit me once
I hit you back
You gave a kick
I gave a slap
You smashed a plate
Over my head
Then I set fire to our bed

You hit me once
I hit you back
You gave a kick
I gave a slap
You smashed a plate
Over my head
Then I set fire to our bed

My black eye casts no shadow
Your red eye sees no blame
Your slaps don't stick
Your kicks don't hit
So we remain the same
Blood sticks, sweat drips
Break the lock if it don't fit
A kick in the teeth is good for some
A kiss with a fist is better than none
Whoa a kiss with a fist is better than none

Broke your jaw once before
I spilt your blood upon the floor
You broke my leg in return
So let's sit back and watch the bed burn
Blood sticks sweat drips
Break the lock if it don't fit
A kick in the teeth is good for some
A kiss with a fist is better than none
Whoa a kiss with a fist is better than none

You hit me once
I hit you back
You gave a kick
I gave a slap
You smashed a plate over my head
Then I set fire to our bed

You hit me once
I hit you back
You gave a kick
I gave a slap
You smashed a plate over my head
Then I set fire to our bed
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 13 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4