A Little More You

Tác giả: Nhạc Ngoại
I could use a little less rain on the weekends
(Oh woah oh)
I could use a little less drama from my friends
(Oh woah oh)
I could use a little less spam in my e-mail
(Oh woah oh)
And a little less talking, a little less detail.

You make all that disappear
When I got you here.

I need a little more, more
I could never get enough of you, you
No one else can love me like you do
I got almost everything, all I really need.

Is a little more you
A little more you [x2]
A little more you [x2]

I could use a little less sunlight in the morning
(Oh woah oh)
And a little less noise when we're recording
(Oh woah oh)

Less is more when you're around
You don't let me down.

I need a little more, more
I could never get enough of you, you
No one else can love me like you do
I got almost everything, all I really need.

Is a little more you
A little more you [x2]
A little more you.

If you were here to stay
Twenty-four hours a day
You'd still hear me say.

I need a little more, more
I could never get enough of you, you
No one else can love me like you do
I got almost everything, all I really need.

Is a little more.

More, more
I could never get enough of you, you
No one else can love me like you do
I got almost everything, all I really need.

Is a little more you
A little more you [x2]
A little more you [x2]
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 161 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4