About A Girl

Tác giả: Nhạc Ngoại
RedOne!
Sugababes! Girls bring the fun of life,
Sugar like apple pie
Lets have a party, y'all!
Lets have a party, y'all!
Lets have a party, y'all! You think Im sexy, huh?
Im international
Think you can make me fall?
What do you know? (What do you know?)
Im in my Louis Vuittons,
Flyin' like a bomb,
And Ill be ducking calls til I go home (Til I go home) We like the lights (Yeah we love it)
Stars and stripes (Yeah we love it))
All night (Yeah we love it)
I can see You dont know about a girl,
Ill take over the world, and Im gonna party like oh-oh-oh-oh-oh!
You dont know about a girl,
The meaning of the word,
Cos we just wanna party like oh-oh-oh-oh-oh! So we gon sing it
Oh-oh ha-ay-ah oh-oh ha-day-oh!
Oh-oh ha-ay-ah oh-oh ha-day-oh!
So we gon sing it
Oh-oh ha-ay-ah oh-oh ha-day-oh!
Oh-oh ha-ay-ah oh-oh ha-day-oh! I like the games you play,
Why cant I play that way,
Ill break your heart and then Ill mend it up (Ill mend it up)
Shine like a disco ball,
Your intuition calls,
But to me them all is not enough (Not enough) We like them lights (Yeah we love it)
Stars and stripes (Yeah we love it)
All night (Yeah we love it)
I can see You dont know about a girl,
Ill take over the world, and Im gonna party like oh-oh-oh-oh-oh!
You dont know about a girl,
The meaning of the word,
Cos we just wanna party like oh-oh-oh-oh-oh! So we gon sing it
Oh-oh ha-ay-ah oh-oh ha-day-oh!
Oh-oh ha-ay-ah oh-oh ha-day-oh!
So we gon sing it
Oh-oh ha-ay-ah oh-oh ha-day-oh!
Oh-oh ha-ay-ah oh-oh ha-day-oh! Girls bring the fun of life,
Sugar like apple pie,
Take a trip to paradise,
Lets have a party, y'all!
Beauty like you never saw,
Take your number, never call,
Bite the apple, take your heart,
Lets have a party, y'all!! Girls bring the fun of life,
Sugar like apple pie,
Take a trip to paradise,
Lets have a party, y'all!
Beauty like you never saw,
Take your number, never call,
Bite the apple, take your heart,
Lets have a party, y'all! So we gon sing it
Oh-oh ha-ay-ah oh-oh ha-day-oh!
Oh-oh ha-ay-ah oh-oh ha-day-oh!
So we gon sing it
Oh-oh ha-ay-ah oh-oh ha-day-oh!
Oh-oh ha-ay-ah oh-oh ha-day-oh! You dont know about a girl,
Ill take over the world, and Im gonna party like oh-oh-oh-oh-oh!
You dont know about a girl,
The meaning of the word,
Cos we just wanna party like oh-oh-oh-oh-oh! So we gon sing it
Oh-oh ha-ay-ah oh-oh ha-day-oh!
Oh-oh ha-ay-ah oh-oh ha-day-oh!
So we gon sing it
Oh-oh ha-ay-ah oh-oh ha-day-oh!
Oh-oh ha-ay-ah oh-oh ha-day-oh!
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 83 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4