If You Ain't Lovin' (You Ain't Livin')

Tác giả: Nhạc Ngoại
If you got a Cadillac boy
And a 40 room shack boy
A bucket full of money
And a tree full of honey
But if you're gettin' no huggin'
No smoochin' or a muggin' If you ain't lovin'
Than you ain't livin' If you're ridin' on a gravy train
Instead of walkin' down lovers lane
You can't make, hey boy
'Cause you're goin' the wrong way boy
You gotta get a a little honey
It's better than money If you ain't lovin'
Than you ain't livin' If they call you a big man
'Cause you got a lot of bottom land
If you're kin to the President
And ya help from the Government
But if you're gettin' no attention
You're better off on a pension If you ain't lovin'
Than you ain't livin' If you got a string of long cars
And your smokin' them 4-bit cigars
You ain't so well to do
Unless you get a little coochy-coo
It takes a little bit a smackin'
Or your life's lackin' If you ain't lovin'
Than you ain't livin'
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 31 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4