Turnin' Me On

Tác giả: Nhạc Ngoại
Now when I'm with you, I get this feeling
That I can't let go, it's like I'm losing
Control all over my body, yeah, yeah
Now just a spect of you getting closer
One touch from you boy it's over
You turn me on
You turn me on Tell me what you're doin'
'Cause I never really had a man that make me feel this way
Something that you do it's so hard to believe
Boy you leavin' me so amazed
You make me say yeah, yeah
Yeah, yeah
Yeah, yeah
Whatever, whenever
Just as long as you keep on turnin' me on Ooh, it feels so good to be your lady
Ooh, it feels so good to be your lady You're givin' me chills up and down my spine
You're makin' me lose my mind
I don't want this to be ever over, to ever be over
See I'm lovin' you by my side
You do it right every time
You turnin' me on
Turnin' me on, turnin' me on
Turnin' me on, turnin' me on Tell me what you're doin'
'Cause I never really had a man that make me feel this way
Something that you do it's so hard to believe
Boy you leavin' me so amazed
You make me say yeah, yeah
Yeah, yeah
Yeah, yeah
Whatever, whenever
Just as long as you keep on turnin' me on Ooh, it feels so good to be your lady
Ooh, it feels so good to be your lady Tell me what you're doin'
'Cause I never really had a man that make me feel this way
Something that you do it's so hard to believe
Boy you leavin' me so amazed
You make me say yeah, yeah
Yeah, yeah
Yeah, yeah
Whatever, whenever
Just as long as you keep on turnin' me on Ooh, it feels so good to be your lady
Ooh, it feels so good to be your lady Turnin' me on
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 10 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4