Bài Tình Thơ

Tác giả: Ái Lan, Tu Quyên, Giáng Ngọc & Yến Mai

Nắng vàng ,len nhẹ qua song cửa chiều nay. Đêm guồng em dệt nên tầm áo tơ tình Bao mùa thu về em ngong ngóng chờ anh. Trời thu thêu nắng guồng tơ thêu tấm tình mơ.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Ái Lan, Tu Quyên, Giáng Ngọc & Yến Mai