All I Want Is You

Tác giả: Nhạc Ngoại
All I want is you, all I want is you
All I want is you Wise folks count their blessings
Fools count their problems
But you're both of them to me Because you're beautiful
You're so frickin' beautiful
You took all my memory And all I want is you, all I want is you
All I want is you, all I want is you
All I want is Don't tell me you love me
If you don't really love me
But you could still kiss me
So I need you to kiss me Because you're beautiful
You're so frickin' beautiful
You took all my memory And all I want is you, all I want is you
All I want is you, all I want is you
All I want is I love you in the daytime
I love you in the nighttime too
I love you in the moonlight
I love you in the sunshine too
I love you all of life time
I love you when the All I want is you, all I want is you
All I want is you, all I want is you 'Cause there's life in this love
And there's love in this life
There is life in this love
And there's love in this life There is life in this love
And there's love in this life
There is life in this love
And there's love in this life Wise folks count their blessings
Fools count their problems
But you're both of them to me And all I want is you, all I want is you
All I want is you, all I want is you All I want is you
(Life in this love, love in this life)
All I want is you
(Life in this love, love in this life) All I want is you
(Life in this love, love in this life)
All I want is you
(Life in this love, love in this life) All I want is you
(Life in this love, love in this life)
All I want is you
(Life in this love, love in this life) All I want is you
(Life in this love, love in this life)
All I want is you
(Life in this love, love in this life) Daytime, nighttime too
Moonlight, sunshine too
Daytime, nighttime too
All I want is you, all I want is you
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 15 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4