All Night Thing

Tác giả: Nhạc Ngoại
She motioned to me that she wanted to leave
And go somewhere warm, where we'd be alone
I do not know, what's going on but I'm guessing
It's an all night thing, yeah, it's an all night thing If it's an all night thing, nobody is gonna make it end
And if it don't begin, don't worry that I'll that offense
If it's an all night thing and we fall like a tear falling to the ground
I'll never come around and you'll never hear a word from me
If it's an all night thing I walked along, feeling at ease
And falling like rain into her scheme
She won't let on what that'll be but I'm guessing
It's an all night thing, yeah, it's an all night thing If it's an all night thing, nobody is gonna make it end
And if it don't begin, don't worry that I'll take offense
Yeah, if it's an all night thing and we fall like a tear falling to the ground
I'll never come around and you'll never hear a word from me
If it's an all night thing Yeah, if it's an all night thing
If it's an all night thing
Yeah, if it's an all night thing
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 9 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4