These Boys

Tác giả: Nhạc Ngoại
Ooh, you think I'm calling stupid, stupid
Mmm, where you think bigger trying pruve it, pruve it.
Ohhh, you think really such a slip ring run up
Who keep on time talking you be gonna, yeah
These boys, these boys can't slow me down
These boys, these boys can't slow me down
These boys, these boys wanna have a go, who you calling clown
These boys, these boys can't slow me down
These boys, these boys can't slow me down
These boys, these boys gonna get in close, so close
We're listening to radio and let it go
Listening to radio and let it go
Listening to radio and let it go
These boys, these boys can't slow me down
These boys, these boys can't slow me down
You so quiter fighter, fighter
Mmm, but you looking for like a crier, crier
Ooh, but you're think really quite the standard
But you're just like a restle go ahead and take a number
Yeah
These boys, these boys can't slow me down
These boys, these boys can't slow me down
These boys, these boys wanna have a go, who you calling clown
These boys, these boys can't slow me down
These boys, these boys can't slow me down
These boys, these boys gonna get in close, so close
We're listening to radio and let it go
Listening to radio and let it go
Listening to radio and let it go
These boys, these boys can't slow me down
These boys, these boys can't slow me down
Slow me down, slow me down, oh-oh-oh-oh-ooh
Slow me down, slow me down oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-Ooh
Slow me down, slow me down ohh
These boys can't slow me down
Take the breast, gotta take the breast so I don't lose my composer, I see the edge, I can see the edge
Man I feel I gettin closer, closer
These boys, these boys can't slow me down
These boys, these boys can't slow me down
These boys, these boys wanna have a go, who you calling clown
These boys, these boys can't slow me down
These boys, these boys gonna get in close, so close
We're listening to radio and let it go
Listening to radio and let it go
(Listening to the, listening to the)
Listening to radio and let it go
These boys, these boys can't slow me down
These boys, these boys can't slow me down
(Slow me down)
Slow me down, slow me down, oh-oh-oh-oh-ooh
Slow me down, slow me down oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-Ooh
Slow me down, slow me down ohh
We're listening to radio and let it go
These boys can't slow me down

Bài hát tương tự

  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 17 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4