American Honey

Tác giả: Nhạc Ngoại
She grow up on the side of the road
Where the church bells ring and strong love grows
She grew up good, she grew up slow
Like American honey

Steady as a preacher, free as a weed
Couldn't wait to get going
But wasn't quite ready to leave
So innocent pure and sweet
American Honey

There's a wild wild whisper blown in the wind
Callin out my name like a long lost friend
Oh I miss those days as the years go by
Oh nothings sweeter than summertime
And American honey

Get caught in the race of this crazy life
Tryin to be everything can make you lose your mind
I just wanna go back in time
To American honey yeah!

There s a wild wild whisper blown in the wind
Callin out my name like a long lost friend
Oh I miss those days as the years go by
Ooh nothings sweeter than summertime
And American Honey

Gone for so long now
I gotta get back to her some how
To American Honey

yeaaah

Ooooh
There's a wild wild whisper blown in the wind
Callin out my name like a long lost friend
Oh I miss those days as the years go by
Ooh nothings sweeter than summertime
And American honey
And American honey
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 25 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4