Matches

Tác giả: Chưa Biết
I taste you in the air
Your energy everywhere
Oh, it's borderline unfair
You know, I can see 'em prayin' it, screamin' my name, oh
And if it's up to me (I)
I need you in between (My)
In my Egyptian sheets
You know, I can see 'em prayin', think you feel the same, oh
Oh, if they dusted me for prints
They'd find you all over me, all over me
Nothing ever quite felt like this
The fire is killing me
The good kind of killing me
Like playing with matches, matches, matches
This might leave somе damage, damage, damage
Thе good kind of damage, damage, damage
Like playing with matches, matches, matches
Like playing with matches
Like playing with matches
Playing with matches
I like the way you dress (yeah)
And then how you undress (yeah)
Like it here on your chest
No, there ain't no better place to catch my breath, yeah
Oh if they dusted me for prints
They'd find you all over me, all over me
Never ever quite felt like this
The fire is killing me
The good kind of killing me
Like playing with matches, matches, matches
This might leave some damage, damage, damage
The good kind of damage, damage, damage
Like playing with matches, matches, matches
Like playing with
Oh-whoa-oh
Oh-whoa-oh
Oh-whoa-oh-oh-oh
Want you good in the worst way
Oh-whoa-oh
Oh-whoa-oh
Oh-whoa-oh-oh-oh
Want you good in the worst way
Like playing with matches, matches
This might leave some damage, damage, damage
The good kind of damage, damage, damage
Like playing with matches, matches, matches
Like playing with matches
Like playing with matches
Playing with matches
Like playing with matches
Playing with matches
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Bằng Lăng Tím
Bài này đã được xem 285 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4