Night Crawling

Tác giả: Miley Cyrus & Billy Idol
Sometimes I'm good for nothing
Sometimes the best you've ever had
Sometimes I need your loving
Sometimes I stab you in the back
I found a meaning
Just what I needed
*** on the bathroom wall

Midnight reflection
Craving attention
Under the disco ball
Night crawling, sky falling
Gotta listen when the Devil's calling
Can't shake it, I'll taste it
When it's yelling out my name, I chase it
Come on, come on
Night crawling
Come on, come on
Night crawling

Sometimes my thoughts are violent
Sometimes they bring me to the light
Sometimes I sit in silence
Sometimes I'm running for my life
I found a meaning
Just what I needed
*** on the bathroom wall
Midnight reflection
Craving attention
Under the disco ball (yeah, yeah)
Night crawling, sky falling

Gotta listen when the Devil's calling
Can't shake it, I'll taste it
When it's yelling out my name, I chase it
Come on, come on
Night crawling
Come on, come on
Night crawling
Come on
Night crawling, sky falling

Gotta listen when the Devil's calling
Can't shake it, I'll taste it
When it's yelling out my name, I chase it
Come on, come on
Night crawling
Come on, come on
Night crawling
Come on
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Bằng Lăng Tím
Bài này đã được xem 20 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4