Xin Vâng

Tác giả: Mi Trâm

Ca sỹ thể hiện: Elvis Phương; Khánh Ly; Hồ Hoàng Yến; Hoàng Oanh; Duy Quang; Hồng Thảo; Tâm Đoan

Mẹ ơi !! Đời con dõi bước theo Mẹ. Lòng con quyết noi gương Mẹ. Xin Mẹ dạy con 2 tiếng Xin Vâng. Mẹ ơi !! Đường đi trăm ngàn gian khó. Hiểm nguy dâng tràn đây đó. Xin Mẹ dạy con 2 tiếng Xin Vâng. ĐK:. Xin Vâng. Mẹ dạy.