Black Gold

Tác giả: Nhạc Ngoại
Hold your head as high as you can
High enough to see who you are, little man
Life sometimes is cold and cruel
Baby no one else will tell you so remember that.

You are Black Gold, Black Gold
You are Black Gold.

Now maybe no one else has told you so
But you're golden, baby
Black Gold with a diamond soul
Think of all the strength you have in you
From the blood you carry within you
Ancient men, powerful men
Built us a civilization.

They'll be folks hell-bent on putting you down
Don't get burned
Not necessarily everyone will know your worth
Think of all the strength you have in you
From the blood you carry within you
Ancient men, powerful men
Built us a civilization.

Think of all the strength you have in you
Powerful, powerful men
Built us a civilization.

Hold your head as high as you can
High enough to see who you are, little man
Life sometimes is cold and cruel
Baby no one else will tell you so remember that.

You are Black Gold, Black Gold
You are Black Gold.

There'll be folks hell-bent on putting you down
Don't get burned
Not necessarily everyone will know your worth
Think of all the strength you have in you
From the blood you carry within you
Ancient men, powerful men
Built us a civilization.

Think of all the strength you have in you
Powerful, powerful men
Built us a civilization.

Hold your head as high as you can
High enough to see who you are, little man
Life sometimes is cold and cruel
Baby no one else will tell you so remember that.

You are Black Gold, Black Gold
You are Black Gold.

Think of all the strength you have in you
From the blood you carry within you
Ancient men, powerful men
Built us a civilization.

All the strength
All the blood
That you carry
Ancient men
Powerful men
In you
Built us a civilization.

Hold your head as high as you can
High enough to see who you are, little man
Life sometimes is cold and cruel
Baby no one else will tell you so remember that.

You are Black Gold, Black Gold
You are Black Gold.

You are Black Gold, Black Gold
You are Black Gold.

You are Black Gold, Black Gold
You are Black Gold.

You are Black Gold, Black Gold
You are Black Gold.

Hold your head as high as you can
High enough to see who you are, little man
Life sometimes is cold and cruel
Baby no one else will tell you so remember that.

You are Black Gold
You are Black Gold
You are
You are
You are
Hold your head up
Don't give up
You are Black Gold
You are
You are
Black Gold
Black Gold, Black Gold, Black Gold.
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 21 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4