Break Me

Tác giả: Nhạc Ngoại
You rape me with your lies
You hurt me deep inside
Some might say I'm not the fortunate one
You love too break me down
But I'll stay too hear you out
Some might say that I'm the fallen one Lead me out from the dark
and kill my pain Bring it on
Tear me down
May the world go round and round
At the end of desire
your world falls down and dies
Bring it on How could you let me down
And blame me for what you've done
After all I think you're the fallen one Fleeting touch in the dark
Cause my pain Bring it on
Tear me down
May the world go round and round
At the end of desire
your world falls down and dies
Bring it on
Bring it on
I gotta sell my Soul You reap me with your lies
It hurt's me deep inside
Some might say I'm not the fortunate one
You love too bring me down
But I'll stay too hear you out
Some might say that I'm the fallen one Free me now
Crawling on my soul Bring it on
Tear me down
May the world go round and round
At the end of desire
your world falls down and dies
Bring it on
Bring it on
May the world go round and round (and round)
The world go round and round (and round)
The world go round and round (and round)
The world go round and round
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 30 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4