Broken Heels

Tác giả: Nhạc Ngoại
Heyy eyy eyy
Heyy eyy eyy (red wine)
You know I can do it better than you I can do it even better in broken heels

Heyy eyy eyy
Heyy eyy eyy

all the ladies tell their fellas we can do what they do we can do it even better in broken heels

I roll my sleeves up, wrap my hair up, theres no sign on the road so i never stop
Can you catch me yeh yeh yeh you'll never catch me yeh yeh yeh
Im fresh out the box, fast like a fox, Fasten my shoes take take (....?)
You better watch me sit back and watch me

You go hard yes you do when I go its a magic show
I get it when I want it and I get it right

Heyy eyy eyy
Heyy eyy eyy

all the ladies tell their fellas we can do what they do we can do it even better in broken heels

Heyy eyy eyy
Heyy eyy eyy

all the ladies tell their fellas we can do what they do we can do it even better in broken heels

anything you can do i can do better, boy i can do it in broken heels anything you can do we can do better, boy we can do it in broken broken heels.

When you serve it up im 20 levels up, I took the escalator and i made it to the top, how you like me, yeh yeh yeh youre gonna like me
O you know we rock we control the block, whatevers going down we take the biggest cup we bring the party yeh yeh yeh we brought the party

You go hard yes you do when I go its a magic show
I get it when I want it and I get it right

Heyy eyy eyy
Heyy eyy eyy

all the ladies tell their fellas we can do what they do we can do it even better in broken heels

Heyy eyy eyy
Heyy eyy eyy

all the ladies tell their fellas we can do what they do we can do it even better in broken heels

anything you can do i can do better, boy i can do it in broken heels anything you can do we can do better, boy we can do it in broken broken heels.

oh oh oh oh oh oh oh oh oh....

all the ladies tell their fellas we can do what they do we can do it even better in broken heels

Heyy eyy eyy
Heyy eyy eyy

all the ladies tell their fellas we can do what they do we can do it even better in broken heels

anything you can do i can do better, boy i can do it in broken heels anything you can do we can do better, boy we can do it in broken broken heels.

anything you can do i can do better, boy i can do it in broken heels anything you can do we can do better, boy we can do it in broken broken heels.
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 21 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4