Bumpy Ride

Tác giả: Nhạc Ngoại
I wanna boom bang bang with your body-o
We're gonna rough it up before we take it slow
Girl let me rock you rock you like a rodeo
(It's gonna be a bumpy ride)

I wanna boom bang bang with your body-o
We're gonna rough it up before we take it slow
Girl let me rock you rock you like a rodeo
(It's gonna be a bumpy ride)

I wanna boom bang bang with your body-o
We're gonna rough it up before we take it slow
Girl let me rock you rock you like a rodeo
(It's gonna be a bumpy ride)

I'm gonna pull you over, pull you under
Make your body surrender to mine (eeeeey ooooo)
Girl you can make me suffer, do whatever
Cause I know you're one of a kind
(eeeeey ooooo)

Tell me who can love you, nobody
Hold you, nobody
Make your body wind, like me
You will never find someone like me

Tell me who can love you, nobody
Hold you, nobody
Make your body wind, like me
You will never find someone like me

I wanna boom bang bang with your body-o
We're gonna rough it up before we take it slow
Girl let me rock you rock you like a rodeo
(It's gonna be a bumpy ride)

I wanna boom bang bang with your body-o
We're gonna rough it up before we take it slow
Girl let me rock you rock you like a rodeo
(It's gonna be a bumpy ride)

I'ma spin you around, push your buttons
Oh I ain't plannin' to stop (eeeeey ooooo)
Let me take you down, to the bottom
Work you all the way to the top
(eeeeey ooooo)

Tell me who can love you, nobody
Hold you, nobody
Make your body wind, like me
You will never find someone like me

Who can love you, nobody
Hold you, nobody
Make your body wind, like me
You will never find someone like me

I wanna boom bang bang with your body-o
We're gonna rough it up before we take it slow
Girl let me rock you rock you like a rodeo
(It's gonna be a bumpy ride)

I wanna boom bang bang with your body-o
We're gonna rough it up before we take it slow
Girl let me rock you rock you like a rodeo
(It's gonna be a bumpy ride)

I wanna boom bang bang with your body-o
We're gonna rough it up before we take it slow
Girl let me rock you rock you like a rodeo
(It's gonna be a bumpy ride)

I'm on top of my love game and you're gonna get it tonight
I'm focused I'm ready, girl I'm gonna give it to you right

I'm gonna pull you over, pull you under
Make your body surrender to mine
Girl you can make me suffer, do whatever
'Cause I know you're one of a kind
(eeeeey ooooo)

I wanna boom bang bang with your body-o
We're gonna rough it up before we take it slow
Girl let me rock you rock you like a rodeo
(It's gonna be a bumpy ride)

I wanna boom bang bang with your body-o
We're gonna rough it up before we take it slow
Girl let me rock you rock you like a rodeo
(It's gonna be a bumpy ride)

I wanna boom bang bang with your body-o
We're gonna rough it up before we take it slow
Girl let me rock you rock you like a rodeo
(It's gonna be a bumpy ride)

I wanna boom bang bang with your body-o
We're gonna rough it up before we take it slow
Girl let me rock you rock you like a rodeo
(It's gonna be a bumpy ride)
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 157 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4