Knives

Tác giả: Nhạc Ngoại
My girlfriend says
That I need help
My boyfriend says
I'd be better off dead I'm gonna get drunk
Come round and *** you up
I'm gonna get drunk
Come round and *** you up And you can't help my life
But you can hide the knives My girlfriend says
That I'm confused
My boyfriend says
That I'm bad news All people are ***
Bad trip tattooed on my brain
All people are ***
Bad trip tattooed on my brain And you can't help my life
But you can hide I wanna crawl up inside you and die
I wanna crawl up inside you and die
I wanna crawl up inside you and die
I wanna crawl up inside you and die And you can't help my life
But you can hide the knives
And you can't help my life
But you can hide the knives

Bài hát tương tự

  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 61 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4