Cùng Hát Đồng Dao

Tác giả: Nguyễn Hoài Nhân

Ca sỹ thể hiện: Tốp Ca

Nào bạn ơi, nào bạn ơi ta xúm lại đùa chơi. Nào cùng nhau, nào cùng nhau. Ta hát bài đồng dao, đồng dao. Kéo kéo kéo là cái kéo thợ may. May may may là cái cày làm ruộng. Ruộng ruộng ruộng là cái xuổng đắp bờ. Bờ bờ bờ.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Hoài Nhân