Clown

Tác giả: Nhạc Ngoại
Anger inside builds within my body
Why you hate me? What have I done?
You tried to hit me! Scream at me again, if you like?
Throw your hate at me, with all your might
Hit me 'cause I'm strange, hit me
Tell me I'm a pussy and you're harder than me What's with you boy? Think hard
A tattooed body to hide who you are
Scared to be honest, be yourself
A cowardly man I don't run around trying to be what's not within me
Look into my eyes, I am free
You're just a wanna be Scream at me again, if you like
Throw your hate at me, with all your might
Hit me 'cause I'm strange, hit me
Tell me I'm a pussy and you're harder than me What's with you boy? Think hard
A tattooed body to hide who you are
Scared to be honest, be yourself
A cowardly man
To come out Hit me clown because I'm not from your town now, hit me clown
Hit me clown because I'm not from your town now, hit me clown
Hit me clown because I'm not from your town now, hit me clown
Hit me clown because I'm not from your town now, hit me clown Clown you ain't ***! Turn around! Get your face split!
Clown you ain't ***! Turn around! Get your face split!
Clown you ain't ***! Turn around! Get your face split!
Clown you ain't ***! Turn around! Get your face split! Turn if you like
Throw your hate at me, with all your might
Hit me 'cause I'm strange, hit me
Tell me I'm a pussy and you're harder than me What's with you boy? Think hard
A tattooed body to hide who you are
Scared to be honest, be yourself
A cowardly man I'm just too *** little!
I'm just too *** little!
I'm just too *** little!
I'm just a *** mental!
I'm just a *** mental!
I'm just a *** mental!
I'm just a *** mental!
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 203 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4