Dance In The Dark

Tác giả: Nhạc Ngoại
Silicone
Saline
Poison
Inject me
and baby I'm a free
bi*ch
I'm a free
bi*ch.

Some girls won't dance to the beat of the track
She won't walk away, but she won't look back
She looks good but her boyfriend says she's a mess
she's a mess
she's a mess
How the girl is dressed
she's a mess
she's a mess
she's a mess
she's a mess.

[Chorus:]
Baby loves to dance in the dark
'Cuz when he's lookin' she falls apart
Baby loves to dance in the dark.

Baby loves to dance in the dark
'Cuz when he's lookin' she falls apart
Baby loves to dance, loves to in the dark.

Run run her kiss is a vampire grin
The moon lights away while she's howlin' at it
She looks good but her boyfriend says she's a tramp
she's a tramp
she's a vamp
but she still does her dance
she's a tramp
she's a vamp
but she still kills the dance.

[Chorus:]
Baby loves to dance in the dark
'Cuz when he's lookin' she falls apart
Baby loves to dance in the dark.

Baby loves to dance in the dark
'Cuz when he's lookin' she falls apart
Baby loves to dance, loves to in the dark.

In the dark
She loves to dance in the dark
in the dark
she loves, she loves to dance in the dark.

Marilyn
Judy
Sylvia
Tell 'em how you feel girls.

Work your blonde
A. Ramsey will haunt like Liberace
Find your freedom in the music
find your Jesus
find your Cupid.

You will never fall apart
Diana you're still in our hearts.

Never let you fall apart
together we'll dance in the dark.

[Chorus:]
Baby loves to dance in the dark
'Cuz when he's lookin' she falls apart
Baby loves to dance in the dark.

Baby.

Baby loves to dance in the dark
'Cuz when he's lookin' she falls apart
Baby loves to dance, loves to in the dark.

In the dark.
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 115 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4