Bài Ca An Toàn Giao Thông

Tác giả: Minh Hoàn

Ca sỹ thể hiện: Tốp Ca Nam

Đất nước, từng ngày, từng giờ, đổi thay. Đất nước, từng ngày, từng giờ, đổi thay. Nhịp sống băng băng, tàu xe ngược xuôi hối hả. Bạn ơi, chúng ta hãy nhớ an toàn giao thông. Không vượt ẩu phóng nhanh, không kẹp ba kẹp.