(Drop Dead) Beautiful

Tác giả: Nhạc Ngoại
Oh

1. Diamond, diamond
Shinin', shinin'
Ooh boy
You so fine
Gotta be the finest thing
That I seen in my life
I will pay whatever
Just to get a better view
And yeah, your body looks so sick
I think I caught the flu.

Look at you
Look at you
Be my sweetie
Be my honey tonight
Look at you
Look at you
Be my sweetie
Be my honey tonight.

[Chorus:]
‘Cause you're beautiful
(Drop dead)
Beautiful
(Drop dead)
Beautiful
(Drop dead)
Beautiful
(Drop-drop dead)
Beautiful
(Drop dead)
Beautiful
(Drop dead)
Beautiful
(Drop dead)
You're some kind of fine.

2. Boy, you know
You're beautiful
I know you heard it before
Boy, you know
You broke the mold
Nobody even comes close
Nobody even comes close
You're some kind of fine.

You must be b-i-g
Because you got me hypnotized
Whoever said that beauty's on the inside is a liar
‘Cause, what I'm looking at right now
Would make a big girl cry
So fasten up your seatbelt
It's gon' be a bumpy ride.

Look at you
Look at you
Be my sweetie
Be my honey tonight
Look at you
Look at you
Be my sweetie
Be my honey tonight.

[Bridge:]
Boy, you know
You're beautiful
I know you heard it before
Boy, you know
You broke the mold
Nobody even comes close
Nobody even comes close
You're some kind of fine.

Oh
I think I like you
Sabi
Boy, boy
Look at you
I wanna get, get, get next to you
Got me kinda hot
But, I ain't sweatin' you
Steam me like like a pot full of vegetables
Boy, boy
Look at me
I know you wanna touch
But it ain't for free
I don't need your money
I just want your D
Boy, come over here with your sexy ass.

[COda:]
B-boy, you know
You're beautiful
I know you heard it before
B-boy, you know
You broke the mold
Nobody even comes close
Nobody even comes close
You're some kind of fine
Oh
Yeah
Oh
Boy you know.
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 551 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4