Tình Ơi Hãy Ngủ Đi

Tác giả: Nhạc Minh Trí, thơ Ngô Quang Phúc

Ca sỹ thể hiện: MINH TRI

Mai em đi rồi xa vời lối cũ. Trả lại cho đời kỷ niệm không mai. Đêm nhớ môi ai đêm nằm khóc nhớ. Ngày nhớ mắt ai hồn thoát thân hoài. Khi em trở về đường xưa khép lại. Thân xác ngày nào gởi lại mộ bia. Em nhớ đến ta em.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Ngô Quang Phúc (Thơ)