Tạ Ơn Thầy Cô

Tác giả: La Tuấn Dzũng & Ý Thơ: Văn Thục Trinh

Ca sỹ thể hiện: Cát Tiên

Em trở lại bên kỷ niệm thơ ấu. Dẫu thời gian bụi trần lấp áo thư sinh. Thơm mùi phấn cây phượng hồng trước lớp. Bóng cô thầy in đậm nét trong tim. Em trở lại thơ ngây hồng đã tím. Nhưng ngọt ngào tình nghĩa vẫn trinh.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Ý Thơ: Văn Thục Trinh