Đưa Người

Tác giả: Nhạc La Tuấn Dzũng, thơ Lý Thừa Nghiệp

Ca sỹ thể hiện: Hồng Mơ

Trìng bay: Hồng Mơ. Ta đưa người qua phố. Những ngọn đèn loanh quanh. Người tóc đen tóc đỏ. Như lá úa trên cây. Ta đưa người lên núi. Mây xanh mấy lưng đồi. Lòng bỗng dưng mê muội. Nét son hồng trên môi. Đưa người qua.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Lý Thừa Nghiệp (Thơ)