Get Sexy

Tác giả: Nhạc Ngoại
When I'm walkin' down the street they say, "Hey, sexy"
(Hey, sexy)
When I'm dancin' in the club they say, "Hey, sexy"
(Hey, sexy)
When I'm drivin' in my car, or I'm standing at the bar
It don't matter where I are, they say, "Hey sexy"
(Hey, sexy).

Silly boys, they lovin' me so much
Silly boys, you can look but you can't touch
Silly boys, I ain't got no time to talk
Silly boys, just shut up and watch me walk.

[Chorus:]
'Cause I'm too sexy in this club
Too sexy in this club
So sexy it hurts
If you feel sexy in this club
Then go 'head toast it up
Take it down, let's get sexy right now.

Now
Yeah, sexy right now
Y-y-yeah, sexy right now
Y-y-yeah, sexy right now.

[Bridge:]
If I had a dime
(Dime)
For every single time
(Time)
These boys stop and stare
(Stare)
I'd be a billionaire.

Yeah, if I had a dime
(Dime)
For every single time
(Time)
These boys stop and stare
(Stare)
I'd be a billionaire.
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 287 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4