Glow

Tác giả: Steve Mac & Camille Purcell
Like a chest of hidden gold
Shimmers in the depths below
We are, we are, the treasures that
They hide like the sun that saves the night
Bursting through a darkened sky
We are, we are, soldiers of the light.

And we will glow
Oh, oh, oh.

So let them build their righteous
Tower
Our blazing hearts will burn it down
We are, we are, soldiers of the light
And we will glow
Oh, oh, oh.

We are fire, we are fire
And our love will burn
The flame will never die
We are brighter, we are brighter
Lets shoe 'em how we light up
Tonight
And we will glow
Oh, oh, oh.

We are fire, we are fire
And our love will burn
The flame will never die
We are brighter, we are brighter
Let's show 'em how we light up tonight
And we will glow
Oh, oh, oh.

Like a chest of hidden gold
Shimmers in the depths below
We are, we are, the treasures that
They hide
Like the sun that saves the night
Bursting through a darkened sky
We are, we are, soldiers of the light.

And we will glow
Oh, oh, oh.

We are fire, we are fire
And our love will burn
The flame will never die
We are brighter, we are brighter
Lets shoe 'em how we light up
Tonight
And we will glow
Oh, oh, oh
And we will glow
Oh, oh, oh.

We are fire, we shoot our flame up high
They see us burn across a thousand miles
We are brighter, the flame will never die
Let's show 'em how we light up tonight
Oh, you and I we're soldiers of light.

And we will glow
Oh, oh, oh
And we will glow
Oh, oh, oh
And we will glow.
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 156 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4