Kissed You Good Night

Tác giả: Nhạc Ngoại
1. I dropped you off
Just a little after midnight
Sat in my car
Till you turned off your porch light
I should have kissed you
I should have pushed you up against the wall
I should have kissed you
Just like I wasn't scared at all.

I turned off the car
Ran through the yard
Back to your front door
Before I could knock
You turned the lock
And met me on the front porch.

[Chorus:]
And I kissed you
Goodnight
And now that I've kissed you
It's a good night good night baby goodnight.

2. You couldn't see me
Watching through the window
Wondering what went wrong
Praying that you wouldn't go
You should have kissed me
You should have pushed me up against the wall
You should have kissed me
I was right on the edge and ready to fall.

So I turned off the car
Ran through the yard
Back to your front door
Before I could knock
You turned the lock
And met me on the front porch.

[Chorus]

[Bridge:]
I turned off the car
ran through the yard
back to your front door
Half scared to death can't catch my breath
Aren't these the moments we live for.

[Chorus]

[Coda:]
It's a good night good night baby goodnight
It's a good night good night baby goodnight
It's a good night good night baby goodnight
It's a good night good night baby goodnight.
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 81 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4