Hang With Me

Tác giả: Nhạc Ngoại
Will you tell me once again
How we're gonna be just friends
If you're for real and not pretend
Then I guess you can hang with me.


And if you do me right
I'm gonna do right by you
And if you keep it tight
I'm gonna confide in you
I know what's on your mind
There will be time for that too
If you hang with me
Hang with me.

Just don't fall
Recklessly, headlessly in love with me
Cause its gonna be
All heartbreak
Blissfully painful and insanity
If we agree.

Oh you can hang with me
When you see me drift astray
Outta touch and outta place
Will you tell me to my face
Then I guess you can hang with me.

And if you do me right
I'm gonna do right by you
And if you keep it tight
I'm gonna confide in you
I know what's on your mind
There will be time for that too
If you hang with me
Hang with me.

Just don't fall
Recklessly, headlessly in love with me
Cause its gonna be
All heartbreak
Blissfully painful and insanity
If we agree you can hang with me.

Just don't fall
Recklessly, headlessly in love with me
Cause its gonna be
All heartbreak
Blissfully painful and insanity
If we agree.

Oh you can hang with me
Hang with me.
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 13 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4