Hard Hat And A Hammer

Tác giả: Nhạc Ngoại
Lace-up boots and faded jeans
A homemade sandwich, a half jug of tea
Average Joe, average pay
Same ol' end and same ol' day.

But there's nothing wrong with a hard hat and a hammer
Kind of glue that sticks this world together
Hands of steel and cradle of the Promised Land
God bless the working man.

All week long making a living
Life keeps takin', he keeps giving
Behind the scene, below the grade
Hardly noticed but part of everything.

But there's nothing wrong with a hard hat and a hammer
Kind of glue that sticks this world together
Hands of steel and cradle of the Promised Land
God bless the working man.

He gives his life then fades away
Another young man takes his place
Average Joe, average pay
Same ol end, same old' day.

But there's nothing wrong with a hard hat and a hammer
Kind of glue that sticks this world together
Hands of steel and cradle of the Promised Land.

No, there's nothing wrong with a hard hat and a hammer
Kind of glue that sticks this world together
Hands of steel and cradle of the Promised Land
God bless the working man.

The working man
Oh, the working man and woman.
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 29 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4