Vịt Lội Trong Ao

Tác giả: Minh Tuyền

Ca sỹ thể hiện: Duy Uyên

Cáp cáp cáp kìa vịt kêu trong ao. Cáp cáp cáp kìa vịt kêu trong ao. Vịt kêu vui khiếp vịt ăn gì? Vịt ăn tôm tép nên cái mỏ vịt dẹp lép, cái mỏ dẹp lép. Xin đố... ai biết vì sao vịt lội dễ dàng? vì sao vịt lội dễ.