I'm Not Alone

Tác giả: Nhạc Ngoại
[Verse 1:]
Can you stay up for the weekend
And blame God for looking too old?
Can you find all that you stand for
Has been replaced with mountains of gold?
You can untrain yourself to notice
To feel pain and swallow fear
But can you stay up for the weekend
'Til next year?

[Pre-Chorus:]
God, I can’t do this any more
Though I'll be laid down on the floor
As many feet walk through the door
I’m not alone.

[Instrumental Chorus]

[Verse 2:]
If I see a light flashing, could this mean that I’m coming home?
If I see a man waving, does this mean that I’m not alone?
If I see a light flashing, could this mean that I’m coming home?
If I see a man waving, does this mean that I’m not alone? No.

[Instrumental Chorus]

[Verse 3:]
If I see a light flashing, could this mean that I’m coming home?
If I see a man waving, does this mean that I’m not alone?
If I see a light flashing, could this mean that I’m coming home?
If I see a man waving, does this mean that I’m not alone? No.

[Instrumental Chorus]
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 48 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4