Blue Moon

Tác giả: Nhạc Ngoại
In my free, in my wild.
In my dark, oh we started.
Started to doubt, doubt this fire.
Lighting up our lives, and it kept me up at night.
Crash and burn is all I know,
I think that's why I made you go.
Those three words, you were my first,
I can't help thinking...

Maybe you were my blue moon,
maybe I let go too soon.
Running from what could be,
so terrified of happy,
how did I come to lose...
My blue moon
My blue moon

Which one of us, went and *** up?
You and me... I guess it was me.
Don't know a good thing when
it's right in front of me cause I'm so numb.
What have I become?
Oh, cause crash and burn is all I know.
I think that's why I made you go.
Those three words, you were my first,
I can't help thinking...

Maybe you were my blue moon,
maybe I let go too soon.
Running from what could be,
so terrified of happy,
how did I come to lose...
My blue moon
My blue moon

Crash and burn is all I know,
I think that's why I made you go.
Those three words, you were my first,
I can't help thinking...

Maybe you were my blue moon,
maybe I let go too soon.
Running from what could be,
so terrified of happy,
how did I come to lose my blue...

Maybe you were my blue moon,
maybe I let go too soon.
Running from what could be,
so terrified of happy,
how did I come to lose,
My blue moon

Bài hát tương tự

  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 52 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4