Cherry Bomb

Tác giả: Joan Jett & Kim Fowley
Can't stay at home, can't stay at school.
Old folks say 'You poor little fool'.
Down the streets I'm the girl next door.
I'm the fox you've been waiting for. Hello, daddy. Hello, mom.
I'm your ch-ch-ch-cherry bomb!
Hello world! I'm your wild girl.
I'm your ch-ch-ch-cherry bomb! Stone age love and strange sounds too.
Come on, baby, let me get to you.
Bad nights causing teenage blues.
Get down ladies, you've got nothin' to lose. Hello, daddy. Hello, mom.
I'm your ch-ch-ch-cherry bomb!
Hello world! I'm your wild girl.
I'm your ch-ch-ch-cherry bomb! Hello, daddy. Hello, mom.
I'm your ch-ch-ch-cherry bomb!
Hello world! I'm your wild girl.
I'm your ch-ch-ch-cherry bomb! Hey, street boy, want some style?
Your dead end dreams don't make you smile.
I'll give you something to live for.
Have you and *** you until you're sore. Hello, daddy. Hello, mom.
I'm your ch-ch-ch-cherry bomb!
Hello world! I'm your wild girl.
I'm your ch-ch-ch-cherry bomb!
Cherry bomb!
Cherry bomb!
Cherry bomb!
Cherry bomb!
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 162 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4