Everytime I Cry

[Verse 1]
I, I had a dream that I was sinkin', slow motion
(Every superficial moment)
I get overwhelmed in all the messy emotions
(Before that I never noticed)
Every time I cry, I get a little bit stronger
Stronger, I know, I know that
Angel used to be the Devil on my shoulder
Shoulder, oh, not anymore

[Pre-Chorus]
When the voices get loud, I'm turnin' them down
Feel good in my body forever and ever
When the tears start to fall, I'm catchin' thеm all
And I know the future is bettеr, 'cause

[Chorus]
Every time I cry, I get a little bit stronger
Stronger, little bit stronger
Every time I cry, I get a little bit stronger
Stronger, little bit stronger

[Verse 2]
I, I used to spend the nights inside my head, thinkin'
(Where the hell you think you're goin'?)
I, I used to count the days inside my bed, drinkin'
(Up the fear but now I know that)

[Pre-Chorus]
When the voices get loud, I'm turnin' them down
Feel good in my body forever and ever
When the tears start to fall, I'm catchin' them all
And I know the future is better, 'cause

[Chorus]
Every time I cry, I get a little bit stronger
Stronger, little bit stronger
Every time I cry, I get a little bit stronger
Stronger, little bit stronger

[Break]
Stronger
Stronger

[Pre-Chorus]
When the voices get loud, I'm turnin' them down
Feel good in my body forever and ever
When the tears start to fall, I'm catchin' them all
And I know the future is better, 'cause

[Chorus]
Every time I cry, I get a little bit stronger
Stronger, little bit stronger
Every time I cry, I get a little bit stronger
Stronger, little bit stronger (Stronger)
Every time I cry, I get a little bit stronger
Stronger, little bit stronger (Oh)
Every time I cry, I get a little bit stronger (Oh)
Stronger, little bit stronger
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 51 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4