In My City

Tác giả: Nhạc Ngoại
Priyanka Chopra
I know you got your own town
I know you got your own ways
I know you got your own life
I'm just sayin' C'mon down to my place

C'mon make some new friends
And tell me what you drinkin'
I know there a place like home
But I know you gonna like it in my city

Everybody's welcome here
Everybody's welcome to my city
We ain't got no worries here
I know you gonna like it in my city
Know you gotta a friend in me
You ain't gonna wanna leave
C'mon...
You ain't never had a party
Till you come to party in my city

Will I Am
Drivin down to boulevard
Comin' out inside my car
No sittin' in the backyard
Lets go for a ride
Come on and ride with me
Baby just come with me to my community
Come on lets go lets hit the road
Turn up the radio let's radio..

Priyanka Chopra
We do it all night long
We got everything you and me
Music plays all night long
I know you gonna like it in my city
Everybody's welcome here ho o..
Everybody's welcome to my city
We got no worries here
I know you gonna like it in my city
You know you gotta a friend in me
You ain't gonna wanna leave
C'mon..
You ain't never had a party
Till you come to party in my city
When you're here city is yours

Will I Am
Let the music play
Dance tonight away
Everybody's in my city
C'mon here let's enjoy
Let the music play
Dance tonight away

Priyanka Chopra
C'mon here in my city
Everybody's welcome here
Everybody's welcome to my city
We got no worries here
I know you gonna like it in my city
You know you gotta a friend in me
You ain't gonna wanna leave
C'mon..
You ain't never had a party
Till you come to party in my city
When you're here city is yours
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 147 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4