Invincible

Tác giả: Nhạc Ngoại
I feel like super woman in your eyes, tonight
And you make me feel like I am bulletproof inside.
'Cause I fight for you, give my life for you
And I got you by my side.
There's no barricade we can't tear away

When it comes to you and I.
'Cause even if we break, even if we fall
Baby, you know we can have it all
And if they knock us down like a wrecking ball
We'll get up and walk right through these walls.

'Cause we are, we are invincible, invincible
We are, we are invincible, invincible.
Invincible
You make me feel I'm not afraid of anything
And nothing in the universe will come between.
'Cause I fight for you, give my life for you

And I got you by my side
There's no barricade we can't tear away
When it comes to you and I.
'Cause even if we break, even if we fall
Baby, you know we can have it all

And if they knock us down like a wrecking ball
We'll get up and walk right through these walls.
'Cause we are, we are invincible, invincible
We are, we are invincible, invincible.
Invincible
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 26 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4