Just Tonight

Tác giả: The Pretty Reckless
Here we are and I can think from all the pills you made
Start the car and take me home
Here we are and you're too drunk to hear a word I say
Start the car and take me home.

Just tonight I will stay
And we'll throw it all away
When the light hits your eyes
It's telling me I'm right
And if I, I am through
It's all because of you
Just tonight.

But here I am and I can't seem to see straight
But I'm too numb to feel right now
And here I am watching the clock that's ticking away my time
I'm too numb to feel right now.

Just tonight I will stay
And we'll throw it all away
When the light hits your eyes
It's telling me I'm right
And if I, I am through
It's all because of you
Just tonight
Just Tonight.

Do you understand who I am
Do you wanna know
Can you really see through me now
I am 'bout to go.

But just tonight I won't leave
I'll lie and you'll believe
Just tonight I will see
It's all because of me.

Just tonight I will stay
And we'll throw it all away
When the light hits your eyes
It's telling me I'm right
And if I, I am through
It's all because of you
Just tonight.

It's all because of you
Just tonight
It's all because of you
Just tonight
It's all because of you
Just tonight
It's all because of you
Just tonight.
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 23 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4