Quê Xa

Tác giả: Từ Đông

Ca sỹ thể hiện: Lê Anh Dũng

Hà Nội mưa, cho buồn gác nhỏ. Lòng tha phương, ta thầm nhớ cố hương. Mùa này mưa cho buồn mắt lệ. Những cánh hoa tả tơi chôn vùi theo gió mưa. Ta đã xa tiếng ru ngọt ngào. Ta đã xa mái hiên nhà đơn sơ. Lục bình trôi xuôi.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Từ Đông