Louder

Louder (x4)

1. I'm staring out of my window
And the rain is pouring down
When you left, I was so low
But I'm not gonna drown.

I don't need no shoulder
I'm gonna be a soldier
I just wanna feel somethin' I don't understand.

[Chorus:]
I'm just gonna run right through the rain
I'm just gonna dance right through the pain
I just wanna feel that rhythm, feel that drum
Let my heart beat louder
Let my heart speak louder than my head [head, head, head]
Heart beat louder than my head [head, head, head]
Heart speak louder
Wanna feel that rhythm, feel that drum
Let my heart beat louder
Let my heart speak louder than my head.

2. I, I am over overthinking of how to get you back
I'm checking out for the weekend
And I ain't going back.

I don't need no shoulder
I'm gonna be a soldier
I just wanna feel somethin' I don't understand.

[Bridge:]
Oh, letting go
Yet it feel so good, so right
Oh, all I know
Is that I let my heart beat
Heart speak louder than my louder than my
Heart beat heart speak louder than my louder than my
Heart beat heart speak louder than my louder than my louder, louder, louder, louder.
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 27 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4