East Of Eden

Tác giả: Nhạc Ngoại
1. Pink toes pressed against the carpet
Show your face and finish what you started
The record spins down the alley late night
Be my friend, surround me like a satellite.

Tiger on the prowl
East of Eden
Coming for you now.

[Chorus:]
Keep me from the cages under the control
Running in the dark to find East of Eden
Keep me from the cages under the control
Running in the dark to find East of Eden.

To find East of Eden
To find East of Eden
To find East of Eden
To find East of Eden.

2. Call me wild, drinking up the sunshine
Be my man and show me what it feels like
Denim sky unbuttoned down the middle
Spilling out little by little.

Tiger on the prowl
East of Eden
Coming for you now.

[Chorus]

* If I wanted to stay
You don't mind, you're a true believer
Take it up with the bad man
Scribbling like the concrete fever.

If I wanted to stay
You don't mind, you're a true believer
Take it up with the bad man
Scribbling like the concrete fever.

[Chorus]
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 106 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4