Stop For A Minute

Tác giả: Sandra
I will try
I will try
not to lose my own
If you cry
That secret down.

Open up your eyes again
Even you can try
Don´t you think
you toil in vain
What have you come to be, to be now?

Stop for a minute
You better change
your heart in time
Stop for a minute
You can believe that part of mine
I´ll be protectin you
From what you run into
If you will hold on
Stop for a minute.

I rely
I rely on my chance to know
You and I
Could feel as once.

Open up and start again
An´ take a look around
Don´t you see what I have meant
What have you come to be, to be now
Stop for a Minute...

And what is left to you
Where are you goin´ to
That sorrow in your life
What did you come to be now
Stop for a minute...
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 148 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4